Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους παγκοσμίως κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών, με εκπροσώπηση σε 150 χώρες. Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Τεχνολογία αυτοκινήτων, Ενέργεια και Τεχνολογία Κτηρίων, Καταναλωτικά Αγαθά και Βιομηχανική Τεχνολογία. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο.

Η Bosch Eλλάδος, μέλος του διεθνούς ομίλου Bosch, δραστηριοποιείται στους κλάδους της τεχνολογίας οχημάτων, της βιομηχανικής τεχνολογίας, των ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων κήπου, καθώς και στο κλάδο της ενέργειας και τεχνολογίας κτηρίων. Μετράει 104 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Διατηρεί εξαγωγική δραστηριότητα σε 3 χώρες (Κύπρος, Αλβανία, Μάλτα).
 
Το 92% των μετοχών της Bosch ανήκει στο Ίδρυμα Robert Bosch το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως φιλανθρωπικά ιδρύματα σχετιζόμενα με ιδιωτική εταιρεία. Το ίδρυμα Robert Bosch ιδρύθηκε το 1964 με πρόθεση την ανακούφιση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και την προώθηση της ηθικής, σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης των ανθρώπων. Συγκεκριμένα η δράση του επικεντρώνεται σε 5 τομείς: την υγεία, την επιστήμη, την εκπαίδευση, την κοινωνία και τις διεθνείς σχέσεις. Στον τομέα της υγείας φροντίζει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για άτομα με χρόνιες παθήσεις, εκπαιδεύοντας όσους εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας τόσο σε νέες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας όσο και σε νέες μεθόδους προσέγγισης και υποστήριξης των ασθενών.

Στον τομέα της επιστήμης ενισχύει την έρευνα για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόρων και η αστικοποίηση. Στον τομέα της εκπαίδευσης το Ίδρυμα Robert Bosch προσφέρει νέες μεθόδους διδασκαλίας, υποτροφίες για σπουδές, προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ στον κοινωνικό τομέα επικεντρώνεται στο να έχουν όλοι οι άνθρωποι ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, χρώματος, κουλτούρας και ηλικίας. Όσον αφορά στον τομέα των διεθνών σχέσεων το Ίδρυμα Robert Bosch από την αρχή της σύστασής του φρόντιζε να δραστηριοποιείται όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές, ενισχύοντας υπάρχουσες συνεργασίες και δημιουργώντας νέες.
 
Στην Ελλάδα το Ίδρυμα Robert Bosch σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe χρηματοδοτεί από το Σεπτέμβριο του 2015 το πρόγραμμα “START”, ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για όσους Έλληνες πτυχιούχους επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης. Ενώ από φέτος το Σεπτέμβριο υλοποιεί σε συνεργασία με την Bosch Ελλάδας το πρόγραμμα «Προπονούμαι για το Μέλλον». Το «Προπονούμαι για το Μέλλον» είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει η Bosch Ελλάδας αφιλοκερδώς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την αφύπνιση, την παρακίνηση και τον προσανατολισμό των νέων, ώστε να θέσουν, να επιδιώξουν και να πετύχουν τους στόχους τους για το μέλλον.

Ερχείας 37, Κορωπί, T.K.: 19400
Τηλ.: 210 5701200
Fax: 210 5770080
Email: contact@gr.bosch.com
http://www.bosch.gr