Η Cardlink ιδρύθηκε το 2004 και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα με περισσότερα από 290.000 POS, 19.000 καταστήματα e-Commerce και 400 εκατομμύρια συναλλαγές ανά έτος. Η Cardlink βοηθάει τις επιχειρήσεις στις καθημερινές συναλλαγές τους με ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα. 

Ο σκοπός της Cardlink είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης και της βελτίωσης της εμπειρίας, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Cardlink έχει αναπτύξει ένα οικοσύστημα από ψηφιακά προϊόντα και λύσεις, όπως το Cardlink POSsible, το Cardlink pulse, το Cardlink apollo, το Cardlink checkout και το Cardlink maitre, τα οποία αποτελούν τόσο λειτουργικά προϊόντα πρώτης γραμμής, όσο και χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, η ομάδα της Cardlink ερευνά συνεχώς τις ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και καινοτομεί με προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία των συναλλαγών τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Από τον Ιανουάριο του 2015, η Cardlink είναι εταιρεία του Ομίλου Quest.

*****************************************

Cardlink was founded in 2004 and is the largest provider of payment services in Greece, with more than 290,000 POS devices, 19,000 e-Commerce shops, and 400 million transactions per year. Cardlink helps businesses with their daily transactions offering quality, security and speed. 

Cardlink’s purpose is to contribute to the growth of businesses by continuously enhancing the experience of merchants and consumers.

In this context, Cardlink has developed an ecosystem of digital products and solutions, such as Cardlink POSsible, Cardlink pulse, Cardlink apollo, Cardlink checkout, and Cardlink maitre, which are functional front-line products, as well as useful tools for the development of businesses.

Furthermore, Cardlink’s team constantly researches the market needs and the opportunities offered by technology and innovates with products and services that constantly improve the trading experience in both physical stores as well as e-commerce. Cardlink has been part of the Quest Group since January 2015.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, T.K.: 141 21
Τηλ.: 210 6100670
Fax: 210 6100699
Email: info@cardlink.gr
https://cardlink.gr/