Αγαπητά μέλη,

Στην Αθήνα, την 8.07.20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport, συνήλθαν, ύστερα από πρόσκληση, τα μέλη του ΕΙΕΠ σε Τακτική Γενική Συνέλευση και για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών Ανάδειξης νέου Δ.Σ.

Ειδικότερα, προσήλθαν 68 ταμειακώς ενήμερες εταιρείες-μέλη του ΕΙΕΠ και έχοντας τη νόμιμη απαρτία της Γ.Σ., ξεκίνησε η παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

• η εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης,
• η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής,
• η έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.,
• ο Οικονομικός Απολογισμός,
• η παρουσίαση της έκθεσης από την Ελεγκτική Επιτροπή,
• η απαλλαγή Δ.Σ.,
• η παρουσίαση των υποψηφίων,
• οι εκλογές Ανάδειξης νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης νέου Δ.Σ. έχουν ως εξής:

• η εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” με εκπρόσωπο τον κ. Frank Thibaut έλαβε 147 ψήφους,
• η εταιρεία “PRAKTIKER HELLAS Α.Ε.” με εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Μποζοβίτη έλαβε 117 ψήφους,
• η εταιρεία “EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.” με εκπρόσωπο την κ. Αικατερίνη Νικάκη έλαβε 77 ψήφους,
• η εταιρεία “CORAL A.E.” με εκπρόσωπο την κ. Κυριακή Καλαντζή έλαβε 74 ψήφους,
• η εταιρεία “GLOBAL LINK” με εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Σιγαλό έλαβε 65 ψήφους,
• η εταιρία “COSMOTE E-VALUE” με εκπρόσωπο τον κ. Δημήτρη Γκοτζαρίδη έλαβε 62 ψήφους,
• η εταιρεία “RESPONSE S.A.” με εκπρόσωπο τον κ. Παναγιώτη Κυζιρίδη έλαβε 58 ψήφους.

Οι τέσσερις (4) αναπληρωματικοί, σύμφωνα με το καταστατικό, που προκρίθηκαν είναι:

• η εταιρεία “BRAINCANDY A.E.” με εκπρόσωπο τον κ. Σταμάτη Κάντζα,
• η εταιρεία “HELLENIC FOOD VOUCHER SERVICES” με εκπρόσωπο την κ. Γεωργία Κατσιρούμπα,
• η εταιρεία “LEAD ON BOARD INTERNATIONAL” με εκπρόσωπο την κ. Λουκία Τσιμιτσέλη και
• η εταιρεία “LEASEPLAN HELLAS” με εκπρόσωπο τον κ. Αντώνη Κοκκόλα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του καταστατικού του σωματείου, συνέρχεται εντός 10 ημερών σε συνεδρίαση, κατά την οποία εκλέγονται οι μεταξύ τους αρμοδιότητες και αναλαμβάνει τη διοίκηση του σωματείου.

Ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, προσφέρθηκαν και ανέλαβαν κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης:

• το “DEREE (Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος)” με εκπρόσωπο την κ. Παρασκευή Σαραντίδου,
• η εταιρεία “EDENRED” με εκπρόσωπο την κ. Σοφία Δεσύλλα και
• η εταιρεία “ΞΥΝ” με εκπρόσωπο τον κ. Ρωμύλο Πολιτόπουλο.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και για την εμπιστοσύνη, που έχετε δείξει όλα τα χρόνια και καλωσορίζουμε τα νέα μέλη στα καινούργια τους καθήκοντα.

Είμαστε βέβαιοι, ότι η ποιότητα και προσωπικότητα όλων των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και η δυναμική των εταιρειών που υποστηρίζει το ΕΙΕΠ, θα συντελέσουν να συνεχίσει το Ινστιτούτο το έργο του με νέες προτάσεις και βελτιώσεις για τη συνέχιση του οράματός του.

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

Δημήτρης Παπανικητόπουλος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Response και Πρόεδρος Linkage

Πρόεδρος 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος

Newsletter