Γίνε Μέλος

Μέλη του EIEΠ μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση και καθημερινή επαφή με τον πελάτη. Κοινό γνώρισμα των μελών είναι η δέσμευση και το όραμα για την εξυπηρέτηση των πελατών τους και του καταναλωτικού κοινού, καθώς και η αναγνώριση της σημασίας της δημιουργίας μακροχρόνιων δεσμών εμπιστοσύνης μαζί τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

E-mail: info@customerservice.gr
41,9 χλμ. Αττικής Οδού, Κτίριο Αττικών Διαδρομών | 190 02 Παιανία
Τηλ: 210 66 86 370

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ