Στόχοι και όραμα

Το Όραμά μας

Όραμα του ΕΙΕΠ είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εμπέδωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πολίτη, καταναλωτή, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και η ανάπτυξη κουλτούρας στην εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα.

Οι Στόχοι μας

  • Η δημιουργία και διάχυση εξειδικευμένης γνώσης στο χώρο της Εξυπηρέτησης Πελατών.
  • Η αναβάθμιση και προώθηση των ελληνικών standards Εξυπηρέτησης για ανθρώπους και συστήματα.
  • Η επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην Εξυπηρέτηση Πελατών ανά κλάδο και επίπεδο.
  • Η υιοθέτηση διεθνών επιτυχημένων πρακτικών μέσω της συνεργασίας με ομοειδείς φορείς του εξωτερικού και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών
  • Η ανάπτυξη και αναγνώριση των στελεχών στο πεδίο της εξυπηρέτησης πελάτη, μέσα από την πιστοποίηση.