Μέλη Δ.Σ. 2020 - 2022

Frank Thibaut

Πρόεδρος

Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Αττικές Διαδρομές ΑΕ

Δημήτρης Γκοτζαρίδης

Αντιπρόεδρος

Head of Operations,
COSMOTE E-VALUE

Παναγιώτης Κυζιρίδης

Γενικός Γραμματέας

Τraining & Development Senior Consultant, RESPONSE S.A.

Ελίνα Νικάκη

Ταμίας

Βοηθός Γενικός Διευθυντής
Επικεφαλής Τομέα Specialized Segments & Customer Excellence Retail Banking,
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.

Κυριακή Καλαντζή

Μέλος

Εμπορική Διευθύντρια, CORAL A.E

Κωνσταντίνος Σιγαλός

Μέλος

CEO, GLOBAL LINK

Κωνσταντίνος Σωτηρούδης

Μέλος

Stores Network Sales Manager, Praktiker Hellas