Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι ανώνυμη εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης, 100% θυγατρική εταιρία του ΟΤΕ, η οποία δραστηριοποιείται περισσότερο από 20 χρόνια στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης εκπροσωπώντας επιλεγμένες ασφαλιστικές εταιρίες για λογαριασμό των εταιρικών και ιδιωτών πελατών της.

Το Όραμά Μας 
«Να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις με ενδιαφέρον στον άνθρωπο και την επιχείρηση»

 

 

 

 

 

 

 

Καρόλου 2-6, Μεταξουργείο, Τ.Κ.: 104 37
Τηλ.: 210 3248400
info@oteasfalisi.gr
http://www.oteasfalisi.gr