Το Όραμα μας

 Θέλουμε να γίνουμε η πρώτη επιλογής εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες last mile παράδοσης, με είσοδο σε νέες αγορές και σεβασμό στο περιβάλλον.

 Η Αποστολή μας

 Αποστολή μας, εσείς!

Να είμαστε μία καινοτόμος και σύγχρονη εταιρεία ταχυμεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχοντας ψηφιοποιημένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών μας.

 Οι Αξίες μας

  •  Ο πελάτης στο επίκεντρο της προσοχής

  • Εκτίμηση και αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μας

  • Επένδυση στην καινοτομία και τη διαρκή ανάπτυξη

  • Σεβασμός στο περιβάλλον

Οι Στόχοι μας

  •  Παροχή ασφαλών, ταχύτερων και αξιόπιστων υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

  • Προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

  •  Ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας σε κάθε στάδιο  αποστολής προσφέροντας μια omnichannel εμπειρία πελάτη.

  •  Καινοτομία με ένα ισχυρό και πολλαπλών επιλογών χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών.

  •  Καθιέρωση προτύπων ανάπτυξης στην αγορά ταχυμεταφορών και την εφοδιαστική αλυσίδα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λ. Μεσογείων 395, Αθήνα, Τ.Κ.: 153 43
Τηλ.: 210 6073000
info@elta-courier.gr
http://www.elta-courier.gr