Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ιδρύθηκε το 1920 με την ονομασία Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών. Το 1926 πήρε το  όνομα Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και το 1989 έλαβε τη σημερινή του ονομασία που είναι Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και έχει να επιδείξει αξιοπρόσεκτη δραστηριότητα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που έδειξε το ΟΠΑ βοήθησαν ώστε σε διάστημα ολίγων 10ετιών να μετεξελιχθεί από μια κλασική εμπορική Σχολή σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομοτεχνικού χαρακτήρα το οποίο εξειδικεύεται στους γνωστικούς χώρους της Οικονομικής Επιστήμης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και της Στατιστικής.

Το Πανεπιστήμιο υπήρξε πρωτοπόρο στην καθιέρωση οργανωμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κάθε χρόνο εισέρχονται στο Πανεπιστήμιο περίπου 1800 φοιτητές, εκ των οποίων το 35% είναι μεταπτυχιακοί. Στα περίπου ογδόντα χρόνια λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο έχει εκπαιδεύσει πάρα πολλά από τα σημερινά ηγετικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Ελληνικής Οικονομίας. Πολλά από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού τόσο των Ελληνικών όσο και των ξένων Πανεπιστημίων είναι επίσης απόφοιτοι του ΟΠΑ.

Αυτό που χαρακτηρίζει το ΟΠΑ είναι η καλή οργάνωση και το υψηλό επίπεδο των σπουδών και της επιστημονικής έρευνας. Αξίζει να αναφερθεί ότι  έρευνα που έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για λογαριασμό του περιοδικού Der Spiegel, κατατάσσει το Πανεπιστήμιο στην 25η θέση μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων των 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία ξεπερνούν τα 500. Οι σπουδές στο Ίδρυμα είναι τεχνοκρατικά οργανωμένες με την έννοια ότι κατά την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου οι σχετικές θεωρίες, οι τεχνικές και οι νέες τεχνολογίες διαπλέκονται σε μια προσπάθεια συνθετικής ανάλυσης των προβλημάτων και ενσωμάτωσης σύγχρονων τεχνικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στη διερεύνηση των φαινομένων και στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων.

Η έρευνα, τόσο η θεωρητική όσο και η εφαρμοσμένη, ήταν πάντα ένας από τους τομείς έμφασης του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European Economic Review το ΟΠΑ έρχεται 39ο μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην έρευνα, ενώ στον τομέα της Οικονομετρίας κατέχει παγκοσμίως την 48η θέση σύμφωνα με το Journal of Econometric Theory. Τέλος, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσελκύει σημαντικά ποσά χρηματοδοτούμενης έρευνας στους τομείς του ενδιαφέροντός του από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και από εθνικούς και διεθνείς φορείς έρευνας (ΓΓΕΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση).

http://www.aueb.gr