Η Prosvasis, μέλος του Ομίλου SOFTONE, ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά & φοροτεχνικά γραφεία, ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. H Prosvasis, υποστηρίζει σήμερα ένα πελατολόγιο 4,500 και πλέον λογιστικών γραφείων, και +45,000 επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού η Prosvasis διαθέτει τις λύσεις “Prosvasis Business Suite ΟΝΕ”, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης λογιστικών γραφείων, την web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης “Prosvasis GO”, πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων και της πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ καθώς και την πιο σύγχρονη πλατφόρμα οργάνωσης λογιστικών γραφείων ‘’Prosvasis Cloud’’, η οποία εξυπηρετεί την επικοινωνία λογιστή-πελάτη και υποστηρίζει πλήρως την εφαρμογή του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις. 

Prosvasis, a member of SOFTONE Group, founded in 2005 and is one of the most important Greek IT companies, specializing in providing integrated software solutions and training services for accounting & tax offices and small businesses. Prosvasis, currently supports a clientele of more than 4,500 accounting and tax offices, and +45,000 professionals and small businesses, while it has a strong Channel Partners Network serving the needs of its clients throughout Greece. Leading the developments of digital transformation, Prosvasis offers the "Prosvasis Business Suite ONE" solutions, the integrated accounting office management platform, the "Prosvasis GO" e-invoicing web application, fully harmonized with the requirements of E-books, e-invoicing and myDATA platform of the AADE as well as the most modern platform for the organization of accounting offices "Prosvasis Cloud", which serves the communication between accountant and client and fully supports the implementation of the Digital Work Card measure in businesses.

Λεωφ. Αμφιθέας 11, 17122, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 3322700
Fax: 210 3322799
info@prosvasis.com
https://www.prosvasis.com/