Στην Amnis Learning & Growth συνεταιριζόμαστε με τους καλύτερους (The Ken Blanchard Companies, de Bono,  Everything DiSC®, The Five Behaviors of a Cohesive Team, Ludic, TruScore) στην Ηγεσία και στη Δημιουργικότητα για να φέρουμε Αποτελέσματα δια ζώσης & ψηφιακά!

Ο Σκοπός μας

Πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητα της ανθρωποκεντρικής ηγεσίας και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την βελτίωση της ζωτικότητας του οργανισμού τους και την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Για να το επιτύχουμε αυτό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένες λύσεις χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθοδολογίες, που βασίζονται σε έρευνα και έχουν αποδειχθεί στην πράξη.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη Ηγεσίας και Δημιουργικότητας και οι λύσεις μας επιτρέπουν σε άτομα, ομάδες και οργανισμούς να είναι σε μια πορεία συνεχούς ανακάλυψης και απελευθέρωσης του δυναμικού τους.

Η προσέγγισή μας

Η ανάπτυξη ηγεσίας χτίζεται πάνω σε μια ευέλικτη αρχιτεκτονική.

Στην Amnis, εισάγουμε νέους τρόπους υποστήριξης της μάθησης και της απόδοσης, προσθέτοντας συνεχώς νέους τρόπους εκπαίδευσης. Έτσι, αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες μάθησης, ενθαρρύνουμε και εμπνέουμε τους ηγέτες, που οι εργαζόμενοι σέβονται, εμπιστεύονται και θαυμάζουν.


1.            Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση εγγραφής της εταιρείας σας ως μέλος του ΕΙΕΠ;

Να προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας για την ενίσχυση μιας κουλτούρας εξυπηρέτησης πελατών που αφορά όλους σε έναν οργανισμό.

2.            Πώς αξιολογείτε μέχρι σήμερα το έργο του ΕΙΕΠ και ποιες είναι οι προσδοκίες σας – από το Ινστιτούτο – μελλοντικά;

Η προσδοκία μας είναι να συμβάλλουμε στην επίτευξη του σκοπού του ΕΙΕΠ, πιστεύοντας πραγματικά στη σημασία και αξία του έργου σας.

3.            Τι σημαίνει εξυπηρέτηση πελάτη για την εταιρεία σας;

Εξυπηρέτηση πελάτη για εμάς σημαίνει νοιάζομαι!

 

Ελευθερίας 21Α, Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου, T.K. 15123
210 6899489
services@amnislg.com
http://www.amnislg.com