Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Η ambience services ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2015 με γνώμονα να βοηθήσει τους συνεργάτες της να μετασχηματισθούν, να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν μέσω της καινοτομίας,  της αυτοματοποίησης, και των υποστηρικτικών υπηρεσιών έτσι ώστε οι  να  εστιάσουν στην παραγωγή τους απαλλαγμένοι από διαδικασίες που τους αποσπούν.  

Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η ambience services πέτυχε να αποκτήσει πιστοποιήσεις της MICROSOFT στο Robotic Process Automation, “Windows & Devices” και “Datacenter Microsoft και να αναδειχθεί σε Microsoft Silver Partner.

Η ambience services πέτυχε σταδιακά να εξελιχθεί σε έμπιστο συνεργάτη αυτοματοποιήσεων RPA και Business Process Outsourcing για μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, κορυφαίες εταιρίες ενέργειας, μεγάλους “retailers” της ελληνικής αγοράς και πλήθος επιχειρήσεων που αναζητούν τον συνεργάτη που μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες τους και την ανάπτυξή τους.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ (making space for growth)
Στην ambience services έχουμε έναν στόχο.Να δημιουργούμε τον χώρο που χρειάζεστε για να αναπτυχθείτε. Πώς;

Αναλαμβάνοντας τις υποστηρικτικές και χρονοβόρες διαδικασίες σας

Αυτοματοποιώντας τις τυποποιημένες, επαναλαμβανόμενες και υψηλού όγκου εργασίες σας

Με τις προηγμένες υπηρεσίες Business Process Outsourcing (BPO) και τις ΙΤ Yπηρεσίες με καινοτόμες λύσεις όπως  Robotic Process Automation (RPA) βοηθάμε τους πελάτες-συνεργάτες μας να μεταβούν στη ψηφιακή εποχή αυτοματοποιώντας διαδικασίες και αναλαμβάνοντας τις καθημερινές λειτουργίες που βελτιστοποιούν την εμπειρία των πελατών τους και επιτρέπουν στους ίδιους να εστιάσουν στις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησής τους.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
Ως εταιρία δεσμευόμαστε από το όραμά μας να αποτελούμε τον πολύτιμο, σημαντικό και αναντικατάστατο συνεργάτη στο χώρο της  τεχνολογικής επιχειρηματικής υποστήριξης και αυτοματισμών. Σε αυτό το όραμα βαδίζουμε με γνώμονα τις παρακάτω θεμελιώδεις αξίες:

  • Καινοτομία, Δέσμευση, Ποιότητα, πελατοκεντρική προσέγγιση
  • Συνέπεια, Ευελιξία & Εξωστρέφια
  • Συνεργασία, Επιβράβευση, Ομαδικότητα, Αξιοκρατία

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ

Να είμαστε 110% αφοσιωμένοι στο τελικό αποτέλεσμα

Να κοιτάμε μπροστά και να εξελισσόμαστε διαρκώς

Να μεγιστοποιούμε το όφελος για τον πελάτη μέσα από τις υπηρεσίες μας

Να έχουμε εν συναίσθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία και στη βιωσιμότητα του πλανήτη

 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην ambience έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθούμε σε μία εταιρία υπηρεσιών BPO (business process operations) & IT (information technology) δημιουργώντας καινοτόμες & πρωτοποριακές λύσεις.

Business Process Outsourcing (σε ανθρωποώρες για τα υποστηρικτικά τμήματα των επιχειρήσεων _ back offices)

Contact Center Support
Εξυπηρέτηση Εισερχομένων κλήσεων, Chat Bot & Live Chat, Welcome Calls, Διακράτηση  πελατολογίου, After Sales, Έρευνες Ικανοποίησης πελατών, Τηλεφωνικές πωλήσεις, Ανανέωση συμβάσεων πελατών

BackOffice Service
Data Entry, Διαχείριση Βάσης Δεδομένων, Επεξεργασία/Καταχώρηση Αιτήσεων, Διαχείριση εκκρεμοτήτων, Κλήσεις επιβεβαίωσης

Recruitment Services
Άμεση κάλυψη αναγκών στελέχωσης από διαθέσιμη δεξαμενή υποψηφίων, Προσέλκυση και επιλογή κατάλληλων υποψηφίων μέσω δομημένων διαδικασιών και σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης, Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην τηλεφωνική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Πελατών με στόχο την άμεση ένταξη στα τμήματα υποστήριξης πελατών, Παροχή πρακτικής εξάσκησης στα έργα της εταιρίας μας

Digitization. Ψηφιοποίηση εγγράφων
Κατηγοριοποίηση και Προετοιμασία Εγγράφων, Σάρωση εγγράφων, Indexing φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, Εξαγωγή και διαχείριση δεδομένων (Data extraction & Data Processing), Ποιοτικός έλεγχος όλων των εργασιών

Energy Services.
Υπηρεσίες επιτάχυνσης, ολοκλήρωσης και διεκπεραίωσης εργασιών καθώς και σύνδεσης με επιδοτούμενα.επιδοτούμενα προγράμματα ειδικά για εταιρίες του κλάδου ενέργειας

Financial Advisor

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

IT Professional Services
Στην ambience services βελτιώνουμε, εκσυγχρονίζουμε, βελτιστοποιούμε την τεχνολογική και πληροφοριακή υποδομή των επιχειρήσεων με αξιοπιστία, συνεχή υποστήριξη και λύσεις τεχνολογίας που τους επιτρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα εξασφαλίζοντας την επιτάχυνση της ψηφιακής τους μετάβασης. Εκμεταλλευθείτε το expertise μας στην τεχνολογία και την αυτοματοποίηση διαδικασιών και βοηθήστε τις δικές σας ομάδες ΙΤ να είναι πιο αποτελεσματικές.

Robotic Process Automation (RPA)
Βελτίωση παραγωγικότητας, Υψηλότερη επιχειρηματική απόδοση, Βελτιωμένη εμπειρία πελατών, Μείωση κόστους

Managed IT Services
Έλεγχος κόστους Πληροφορικής, Επικέντρωση στις βασικές εργασίες σας, Μείωση ρίσκου

Performance Monitoring & Enhancement Services
Διαχείριση και Προληπτική συντήρηση, Διατήρηση απόδοσης συστημάτων, Ανάλυση Απόδοσης Εφαρμογών-Συστημάτων

Cloud Services
Μείωση κόστους υποδομών, Επεκτασιμότητα, Επιχειρησιακή συνέχεια-Remote Working


ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Οι ανάγκες σας επιτάσσουν:

Παραγωγικότητα Αποτελεσματικότητα εργασιών
Υψηλή Απόδοση
Επίλυση  προβλημάτων Βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών


Η ambience services μπορεί να σας βοηθήσει διότι: Διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση στη λύση προβλημάτων, μπορεί να ενισχύσει τα δυνατά σας σημεία και να σας διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό  σας – με λύσεις που ξεχωρίζουν.

Έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί ευέλικτα και να υλοποιήσει ταχύτατα τα δύσκολα έργα σας.

Σας εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας

Σας υποστηρίζει λειτουργώντας με εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα προς όφελος της επιτάχυνσης των διαδικασιών σας.


ΓΙΑΤΙ AMBIENCE

Αυτά που μας διαφοροποιούν και μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος σας:

Τεχνολογία
Χρησιμοποιούμε την αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών-αυτοματισμών συνεργαζόμενοι με παγκόσμιους κολοσσούς για να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας

Οι άνθρωποι μας
Διαθέτουμε εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση της αγοράς για να υλοποιήσουμε τα έργα σας


Συνεργατικές Σχέσεις
Χτίζουμε ειλικρινείς και αμοιβαίες  σχέσεις εμπιστοσύνης  που δημιουργούν αμοιβαίο όφελος.

Μεθοδολογία - Εργαλεία
Χρησιμοποιούμε μοναδικά εργαλεία και προσαρμόζουμε τις εργασίες μας στον πελάτη-συνεργάτη μας.


ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με πάθος για το αντικείμενό τους. Στην ambience services έχουμε δημιουργήσει μια δυναμική εταιρική κουλτούρα με πυξίδα μας την προθυμία να λύσουμε προβλήματα και να είμαστε αξιόπιστοι συνεργάτες για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες μας. Διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση σε λειτουργίες και διαδικασίες, οι άνθρωποί μας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα αύξησης παραγωγικότητας και επιτάχυνσης διαδικασιών.


          1. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση εγγραφής της εταιρείας σας ως μέλος του ΕΙΕΠ;

            Η ένταξή μας σε έναν καταξιωμένο  οργανισμό θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε σύμφωνα με τις τάσεις τις αγοράς μέσα από τις πολλαπλές και διαφορετικές δράσεις του Ινστιτούτου. Επίσης πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουμε σημαντικά τις διαφορετικές εμπειρίες με τους πελάτες μέσα από την επιχειρηματική κοινότητα με αποτέλεσμα να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που άπτονται του αντικειμένου μας.

          2. Πώς αξιολογείτε μέχρι σήμερα το έργο του ΕΙΕΠ και ποιες είναι οι προσδοκίες σας – από το Ινστιτούτο – μελλοντικά;

Το έργο του ΕΙΕΠ, είναι πολύτιμο και σημαντικό για την ελληνική αγορά επειδή μέσα από όλες τις δράσεις του αναγνωρίζει και αναλύει τις ανάγκες των πελατών όλων των τομέων της ελληνικής αγοράς και λειτουργεί ως γέφυρα με τις εταιρίες.  

          3. Τι σημαίνει εξυπηρέτηση πελάτη για την εταιρεία σας;

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μας βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρίας μας και λειτουργεί ως οδηγός για τον σχεδιασμό και την προσφορά των υπηρεσιών μας.

Για εμάς ο πελάτης μας είναι η «περιουσία» μας.  Xτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, πάνω σε γερά θεμέλια ποιότητας και τεχνογνωσίας. Εστιάζουμε στη δημιουργία σπουδαίων εμπειριών μέσα από την τηλεφωνική επικοινωνία, το διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ν.Φαλήρου 6Α, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης
https://ambience.gr/