Το Pobuca Experience Cloud είναι μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία για να βοηθά brands και retailers να βελτιστοποιήσουν την Εμπειρία Πελατών (Customer Experience), να αυξήσουν την Πιστότητα (Loyalty), την ικανοποίηση πελατών και την πελατοκεντρικότητα των υπηρεσιών τους, προσφέροντας ολοκληρωμένες (turn-key) λύσεις από συμβουλευτικές υπηρεσίες έως σχεδιασμό, τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση, προσωποποιημένες λύσεις και υπηρεσίες μάρκετινγκ. Το Pobuca Experience Cloud δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες B2C να οικοδομήσουν άμεσες, εξατομικευμένες σχέσεις με χιλιάδες ή και εκατομμύρια καταναλωτές μέσω τεχνολογίας και δεδομένων, αυξάνοντας το Loyalty και βοηθώντας brands και retailers να αξιολογήσουν με επιτυχία το CX, σχεδιάζοντας στη συνέχεια τη σωστή στρατηγική με βάση αξιόπιστα KPI και βελτιώνοντας το CX σε όρους πιστότητας, εξυπηρέτησης πελατών και καλύτερου engagement μέσω εξατομίκευσης.


Pobuca Experience Cloud is an AI platform that helps brands & retailers to improve Customer Experience, and increase Loyalty, customer satisfaction, and advocacy. Pobuca offers turn-key solutions; from consulting services to solution design, after-sales technical support, customization, and marketing managed services. We empower B2C companies to build direct, personalized relationships with thousands or millions of consumers through technology & data and convert satisfied customers to loyal ones. We help brands & retailers measure CX, design the right strategy based on KPIs, and then improve it in terms of Loyalty, customer service, and better engagement through personalization.

Αριστομένους 3, Γέρακας
(+30) 2130 179 226
https://www.pobuca.com/