Η Βournas Medicals είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 1988 στην εμπορία ιατρικών αναλωσίμων και αναλωσίμων υγείας. Διατηρεί σταθερά ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά με παραγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα, ενώ έχει δυναμική παρουσία με ενεργή εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 χώρες του εξωτερικού.

Με τον εκτενή κατάλογο πιστοποιημένων προϊόντων μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή εταιρικής οντότητας που εμπορεύεται και διακινεί ιατρικά αναλώσιμα και αναλώσιμα υγείας, στηρίζοντας έτσι έμμεσα αλλά αποτελεσματικά τις υπηρεσίες των κλάδων της ιατρικής, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας, της ομορφιάς και της ευεξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε και το site μας:

www.bournas-medicals.gr

 

About us:

“Bournas Medicals” is a modern Greek company, operating since 1988 in the production and trade of medical disposable products and health supplies. It maintains a leader position in the Greek market with productive and import activity, while it has a dynamic presence with active export activity in more than 50 countries worldwide.

With our extensive catalogue of certified products, we provide complete solutions covering the needs of every business, company or organization that trades and distributes medical and health consumables. Thus, indirectly but effectively we support the service of various sectors such as medicine, hospital care, health and safety, beauty, and wellness.

For more info, please visit our website:

www.bournas-medicals.gr

Σενέκα 18, 14564 Κηφισιά
210 2622568 | 211 2138744
info@bournas-medicals.gr
http://www.bournas-medicals.gr