Επιδίωξη της Customer Xperience Optimus, είναι να βοηθήσει τους συνεργάτες της να βελτιώσουν την ικανοποίηση, την πιστότητα και τη διατήρηση των πελατών τους, παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση, βέλτιστες πρακτικές, καινοτόμες λύσεις και εκπαίδευση, με προσανατολισμό στην ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ και βελτίωση του CUSTOMER JOURNEY.

Με πάνω από 29 συνεχή χρόνια εμπειρίας στην αγορά των Contact Centers ο κος Αμβρόσιος Κάρδαρης, Μanaging Director της CX Optimus, διαθέτει βαθιά κατανόηση των προκλήσεων και ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε έναν υψηλά ανταγωνιστικό και δυναμικό τομέα.

Η CX Optimus δημιουργεί αξία για τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποστολή της είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξελίξουν την εμπειρία των πελατών τους, να πετύχουν τους στόχους τους και να δημιουργήσουν παράλληλα μακροπρόθεσμες και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις.