Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις διαφορετικές ανάγκες τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.eurobank.gr