Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

 Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr, www.aig.com/strategyupdate |

YouTube: www.youtube.com/aig |Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig |

Facebook: www.facebook.com/aig.greece

H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

 

 

 

 

AIG EUROPE S.A.
Υποκατάστημα Ελλάδος
Λεωφόρος Κηφισίας 119
151 24 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 81 27 600
Fax: 210 80 27 189

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία
Τηλέφωνο: 2310 474 999
Fax: 2310 474 990