Η GLOBAL LINK, εταιρία που καλύπτει όλο τα φάσμα της έρευνας αγοράς,δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των εταιριών και οργανισμών για πληροφόρηση που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ανάληψη αποτελεσματικών ενεργειών marketing.
Aπό το 1989, έτος ιδρύσεως, η εταιρία έχει πετύχει ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών της τάξεως του 18%. Το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης έχει προέλθει από την ανάθεση μεγαλύτερου μέρους του budget των σταθερών πελατών και φυσικά από νέους πελάτες που ξεκινούν τη συνεργασία κατόπιν προσωπικής συστάσεως από υπάρχοντες πελάτες.

Το 1990, η εταιρία έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου ερευνητικών ινστιτούτων GLOBAL που λειτουργεί σε 32 χώρες ανά τον κόσμο και αποτελεί τον πέμπτο σε μέγεθος οργανισμό έρευνας αγοράς παγκοσμίως.

Tο 2008 ολοκληρώθηκε μια σημαντική για τον κλάδο επένδυση € 1.750.000 για νέα ιδιόκτητα γραφεία με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Η Global Link είναι επίσημο μέλος των παρακάτω οργανισμών και λειτουργεί βάσει των κανόνων δεοντολογίας και κριτηρίων ποιότητας αυτών: ESOMAR/ Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ΣΕΔΕΑ, QRCA (Qualitative Consultants Research Association), IQ (International Qualitative), UK Market Research Society, USA dvertising Research Foundation και Mystery Shopping Providers Association.
Η εταιρεία συνεργάζεται με σημαντικούς Ελληνικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς και απαρτίζεται από έμπειρα και υψηλού μορφωτικού επιπέδου στελέχη.

Η GLOBAL LINK έχει εκτενή εμπειρία σε καταναλωτικές έρευνες καθώς και σε έρευνες business-to-business.

Η εξειδίκευση της εταιρείας εστιάζεται σε:

  1. Έρευνες ικανοποίησης πελατών (customersatisfaction)
  2. Έρευνες μυστικού επισκέπτη (mysteryshopping)
  3. Έρευνες στάσεων και συνηθειών (usageandattitudestudies)
  4. Τεστ προϊόντων / ανάπτυξη νέων προϊόντων /υπηρεσιών(producttesting/newproductdevelopment)
  5. Έρευνες διαφήμισης (advertisingresearch)
  6. Έρευνες εικόνας/ εταιρικής ταυτότητας
  7. Έρευνες συνεχούς παρακολούθησης εξέλιξης προϊόντος/ υπηρεσίας (trackingstudies)


Στην εταιρεία λειτουργούν τμήματα ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Για την άρτια διεκπεραίωση των ποιοτικών ερευνών η εταιρεία διαθέτει studio παρακολούθησης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και μονοδρομικού καθρέπτη.
Η GLOBAL LINK εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα διεθνή ερευνητικά εργαλεία BRANDEQUITY SYSTEMS, ADD+IMPACT και OPTIMA.


H εταιρία έχει τη δυνατότητα να δώσει άμεση λύση στα προβλήματα των πελατών της, διεκπεραιώνοντας μελέτες σε στενά χρονικά περιθώρια και προσφέροντας τη καλύτερη σχέση κόστους και αποτελέσματος.

Κονίτσης 5 & Κηφισίας, Μαρούσι, T.K.: 151 25