Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός Όμιλος που δραστηριοποιείται διεθνώς προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές οργανισμών με μεγάλο αριθμό συναλλασσόμενων όπως τράπεζες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιακούς πάροχους και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.

Με έδρα στην Αθήνα και περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους, η Mellon έχει παρουσία σε 11 χώρες στην Ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, βοηθώντας τους πελάτες της να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους και να λανσάρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την εξοικονόμηση πόρων.

Επιχειρηματική δραστηριότητα


Η Mellon έχει πέντε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες:

 1. Προϊόντα που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οργανισμών για πιο αποτελεσματικές και οικονομικές συναλλαγές, ενώ βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη στο σημείο της επαφής (στο υποκατάστημα, στο internet, στο τηλέφωνο, στο κατάστημα, στην έντυπη επικοινωνία).
 2. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης που περιλαμβάνουν δύο καίριες δεξιότητες της Mellon: την παροχή τεχνικής υποστήριξης προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της Mellon, αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και λύσεων λογισμικού.
 3. Υπηρεσίες Call Center που καλύπτουν τόσο εισερχόμενες  (inbound) όσο και εξερχόμενες (outbound) καμπάνιες και διακρίνονται σε τρεις βασικούς τομείς – ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, telemarketing και εξυπηρέτηση πελατών.
 4. Υπηρεσίες Business Process Management (BPM) που προκύπτουν από ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνογνωσίας, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογιών υψηλής εξειδίκευσης, και επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων outsourcing.
 5. Υπηρεσίες Processing συναλλαγών, για την ολοκληρωμένη παροχή και διαχείριση εξειδικευμένων λύσεων και εφαρμογών που βασίζονται σε συναλλαγές με κάρτα (loyalty, fleet κλπ) ή/και τερματικό (απόδοση αποδείξεων λιανικής εκτός ταμείου, δρομολόγηση συναλλαγών πιστωτικών καρτών κλπ)

Επιχειρηματικός προσανατολισμός
Ο επιχειρηματικός προσανατολισμός μας είναι άρρηκτα δεμένος με την ευρύτερη φιλοσοφία του Ομίλου, και αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας:

 • Για κερδοφόρο ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καναλιών συναλλαγής.
 • Για αύξηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των καταστημάτων.
 • Για λειτουργική ευελιξία και ανταγωνιστικά προϊόντα της κοινωνίας που μας φιλοξενεί.
 • Για αειφόρο ανάπτυξη και πρόοδο.
 • Για ευημερία και διευκόλυνση των ανθρώπων μας.
 • Για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.
 • Για μάθηση και εξέλιξη.
Λεωφόρος Αθηνών - Πειραιώς 74Α, Πειραιάς, Τ.Κ.: 185 47