Η OTS είναι μια ελληνική εταιρεία πληροφορικής που ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Τα συστήματα της καλύπτουν πλήρως τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Διοικητικών, Οικονομικών & Τεχνικών Υπηρεσιών Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα καθώς και της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.Ιδρύθηκε το 1993 στη Θεσσαλονίκη όπου και βρίσκονται οι κεντρικές της εγκαταστάσεις. Διατηρεί κατάστημα στην Αθήνα και ομάδες στελεχών στην Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η OTS στη μακρόχρονη πορεία της, έχει υλοποιήσει μεγάλα και σύνθετα έργα πληροφορικής σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η εξέλιξη της συμπίπτει γενικότερα με τις εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής αλλά και τις σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα στη χώρα.

Με την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ, η OTS συμμετείχε στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, όπως η «Υλοποίηση της Β’ Φάσης Λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια», οι «Λειτουργικές Υπηρεσίες» σε ΑΕΙ-ΤΕΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 21.1 του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», το «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών», η «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων» στο πλαίσιο του «Εθνικού Ληξιαρχείου», οι «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης» και το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής Προστασίας & Ποινικής Δικαιοσύνης».

Στην OTS, γνωρίζουμε ότι «οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά». Έτσι, επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών μας. Το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού αποτελείται από έμπειρα άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, το 85 % των οποίων είναι πτυχιούχοι ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην OTS εργάζονται περισσότερα από 120 στελέχη σε μόνιμη βάση, εκ των οποίων το 75% απασχολείται στην παραγωγή λογισμικού και στο τμήμα υποστήριξης πελατών. Οι άνθρωποι της OTS εκτός από το ότι διακρίνονται για τις ικανότητές τους και την αποτελεσματικότητά τους, διατηρούν ανθρώπινες σχέσεις με τους πελάτες ώστε να διευκολύνονται ακόμη περισσότεροι οι μεταξύ τους λειτουργίες.

Στην OTS θεωρούμε επιτυχημένη τη δραστηριότητά μας, όταν αυτή είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αξίες της Κοινωνίας και των Ανθρώπων. Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας στηρίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: τον Άνθρωπο, την Κοινωνία, το Περιβάλλον.

Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονική, T.K.: 54627
Τηλ.: 2310590100
Fax: 2310518757
sales@ots.gr
http://www.ots.gr