Η αμιγώς ελληνική εταιρία CQS, ιδρύθηκε το 2007 και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, προσφέροντας στους πελάτες της μία πλήρη γκάμα καινοτόμων υπηρεσιών. Έχοντας εισάγει στην αγορά το Co-Sourcing, ένα πρωτοποριακό μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων, καλύπτει ένα σημαντικό εύρος υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσίες απόκτησης νέων πελατών, καθώς και υπηρεσίες ανάλυσης, διερεύνησης, διατήρησης και ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου.

Μέσω του Co-Sourcing μοντέλου, η CQS αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους των πελατών της καθώς και τα πιο σύγχρονα εργαλεία «διάγνωσης», εντοπίζει και εφαρμόζει τις απαραίτητες προσθήκες, τεχνολογικές και μη, για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του πλάνου δράσης και αποτελεί ουσιαστικά την προέκταση του εσωτερικού μηχανισμού του συνεργάτη και τον βοηθάει να επιτύχει τους στόχους του, να αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες χωρίς να ρισκάρει σε καμία περίπτωση το πιθανώς ήδη επιβαρυμένο budget του.

Βασικές παράμετροι στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν οι αξίες της, οι οποίες διέπουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Η δυναμική της CQS στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

Καινοτομία: αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα μοντέλα διαχείρισης που σχεδιάζει για τους πελάτες της.

Ανάπτυξη: αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό της μέσα από συνεχή εκπαίδευση αλλά και συνεχή διεύρυνση σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και αγορών δραστηριοποίησης.

Αξιοπιστία: της εταιρείας, μέσω πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων των υπηρεσιών της, καθώς και των ίδιων των πελατών της, μέσα από τα μοντέλα διαχείρισης που εφαρμόζει.

Η CQS συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λιανικής, του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα.

Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τους συνεργάτες της, η CQS δίνει πάντα προτεραιότητα στην ανάδειξη των καλύτερων χαρακτηριστικών της ομάδας της, που ξεπερνάει τα 1.100 άτομα, επενδύοντας παράλληλα στην προσέλκυση εξειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών. Η έμφαση στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων, ενισχύει τον στόχο της εταιρίας για αποτελεσματική αλλά και ποιοτική εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών, ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται λύσεις συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξης.

 

Κεντρικά γραφεία:
Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία, T.K.: 142 34
Τηλ.: (+30) 213 009 5000
Fax: (+30) 213 009 5555
info@cqs.com.gr
http://www.cqs.com.gr
https://www.facebook.com/cqsgreece
https://www.linkedin.com/company/cqs-s.a./