Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας. Ιδρυτής της Εταιρείας υπήρξε, το 1973, ο Παναγιώτης Μινέτας ενώ ένα σημαντικό ορόσημο για την ιστορία της είναι η συμμετοχή της οικογένειας Θεοχαράκη στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρίας, την οποία και ελέγχει πλήρως πλέον. Η ΜΙΝΕΤΤΑ από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα είναι μια φερέγγυα και υγιής επιχείρηση.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ έχει μακρόχρονη παράδοση στον κλάδο αυτοκινήτου προσφέροντας ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά προγράμματα για κάθε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, ασχολείται με επιτυχία και με όλους τους Γενικούς Κλάδους (Περιουσίας, Μεταφορών, Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Τεχνικών Ασφαλίσεων). Σημαντική είναι επίσης η δραστηριοποίησή της στους Κλάδους Ζωής και Υγείας, όπου παρέχει πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά και νοσοκομειακής/ εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Η Εταιρία διανέμει τα προϊόντα της μέσω ενός ευρύτατου πανελλαδικού δικτύου 1.200 και πλέον ενημερωμένων και αξιόπιστων συνεργατών, ενώ έχει στο δυναμικό της περισσότερους από 160 εργαζομένους, που απασχολούνται στα γραφεία της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.

Κύριο μέλημα της ΜΙΝΕΤΤΑ είναι να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες της, αντιμετωπίζοντας τον καθένα ως ξεχωριστή οντότητα. Στοχεύει στην σωστή εξυπηρέτηση αλλά και την γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ διατηρεί το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο και προχωράει με σιγουριά προς το μέλλον.

 

Λεωφ. Συγγρού 193-195 & Πλ. Χρ. Σμύρνης 2, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ.: 171 21
Τηλ.: 210 93 09 500
Fax: 210 9309447
info@minetta.gr
http://www.minetta.gr