Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα  που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
 
Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αττική με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου και το πελατολόγιο της στον τομέα της ύδρευσης περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται, βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με άριστης ποιότητας νερό. Οι τεχνητές λίμνες του Μόρνου, του Ευήνου, του Μαραθώνα και η φυσική λίμνη της Υλίκης- συνολικής χωρητικότητας 1.500 εκατ. μ3, αποτελούν τους 4 ταμιευτήρες προμήθειας ακατέργαστου νερού. 
 
H ΕΥΔΑΠ έχει ακόμη σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, προσβλέποντας στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία τους με απώτερο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων γίνεται με το δίκτυο ακαθάρτων, συνολικού μήκους 8.300 χιλιομέτρων περίπου και το πελατολόγιο της στον τομέα της αποχέτευσης περιλαμβάνει 3.500.000 πελάτες.
 
Εκτιμώντας το μέγεθος αυτό και την τεχνογνωσία της, η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του ελληνικού χώρου.
 
Όραμά μας είναι να παραμείνουμε η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη Εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.
 
Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδουμε πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τη συνεισφορά μας στην κοινωνική ευημερία.
 
Η στρατηγική μας είναι βασισμένη στην επίτευξη μιας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

http://www.eydap.gr